O Nama

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik i opredeljena za poslovanje sa kompanijama u različitim sektorima. Pružamo uslugu izvrsnog kvaliteta izdvajajući se svojom profesionalnošću, stručnošću i izrazitom orijentisanošću na potrebe klijenata. Naš tim čine profesori, prevodioci i sudski tumači sa bogatim višedecenijskim iskustvom.

Pismeno prevođenje

 • Prevodi sa overom sudskog tumača
 • Prevode pravnih dokumenata
 • Prevodi iz oblasti ekonomije i finansija
 • Prevodi iz oblasti trgovine
 • Prevodi tehničke dokumentacije
 • Prevodi iz oblasti marketinga
 • Poslovna korespodencija
 • Prevodi web sajtova
 • Prevodi softvera
 • Prevodi knjiga (e-book)
 • Prevodi iz oblasti turizma
 • Transkripcije audio snimaka
 • Prevodi rediteljskih tekstova i subtitlova
 • Revizije prevoda
 • Ostalo prema potrebama klijenata

Usmeno prevođenje

 • Konsekutivno
 • Simultano
 • Pregovori
 • Chuchotage

Kursevi Italijanskog jezika

 • Individualni
 • Grupni
 • Poslovni
 • Kurs italijanskog jezika za kompanije (Tailor made)
 • Italijanski jezika za decu 4-10 godina
 • Kurs italijanskog jezika za učenike internacionalnih škola
 • Priprema za polaganje CILS i CELI ispita
 • za lekare i medicinske radnike
 • za ekonomiste i bankare
 • za pravnike
 • kurs pisanog i sudskog prevođenja

Kompanija kojoj je potreban prevod dokumenta može nam poslati tekst na procenu vremena i cene i nakon toga, ukoliko je ponuda prihvatljiva, preuzimamo original i dostavljamo prevod na adresu (e-mail ili ukoliko je prevod sa overom na adresu kancelarije kompanije naručioca).

Ideja je učiniti efikasnijim poslovanje kroz online rad i korišćenje bogatih mogućnosti poslovanja savremenog doba. Ujedno, podstičemo i podržavamo očuvanje životne sredine ne štampajući dokumentaciju koja se može koristiti i u elektronskoj formi.

Translation office radi sve kurseve online. Bilo gde da se nalazite, možete učiti sa nama iz udobnosti svog doma i uspešno se pripremiti za važne životne izazove.

milena torbica sudski tumac

Programi su izrađeni u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom. Koristimo najnovije udžbenike italijanskih izdavačkih kuća. Didaktički pristup je moderan i inovativan, praćen atraktivnim video i audio materijalom sa mnoštvom fantastičnih vežbanja i elektronskih izvora kojima možete samostalno pristupiti u svakom momentu.

Na zahtev klijenta, moguće je organizovati kurs u adekvatno opremljenom prostoru u skladu sa standardima savremene nastave. Po završetku kursa, polaznici stiču sertifikat.

* Posebni uslovi važe za porodice i studente.

* Pratimo program internacionalnih škola i radimo prema njihovim udžbenicima (podrška učenicima)

* Priprema za polaganje CILS i CELI ispita i sticanje međunarodno priznatih sertifikata za italijanski jezik namenjena je ljudima koji žele da studiraju ili da žive i rade u Italiji. Priprema se održava uoči ispitnih rokova i traje pet nedelja. Ispit CILS polaže se u ovlašćenom centru u Beogradu dva puta godišnje. Za dodatne informacije kontaktirajte nas

Radovaće nas da vas podržimo na vašem
putu ka uspehu!

,,I te kako je važno kakav odabir reči ćemo napraviti prilikom prevođenja. Prava reč daje dodatnu vrednost prevodu i prevodilačka kompetencija je posebno bitna kod usmenog prevođenja, budući da ste vremenski ograničeni i da najbolji utisak možete ostaviti u datom trenutku. Nakon što taj trenutak prođe ne postoji mogućnost revizije. Kvalitet se odnosi ne samo na kvalitet prevoda već i na komunikaciju i kvalitet odnosa koji ćemo izgraditi između klijenta i njegovog potencijalnog ili postojećeg stranog partnera. Prevodilac igra, rekla bih, ključnu ulogu u uspešnosti pregovora, prezentacije ili kakve druge interakcije sa stranim partnerom. 

Proces prevođenja

Usluga tačnog prevođenja obuhvata seriju operacija:

 1. PLANIRANJE posla: analiza potreba klijenta i programiranje posla;
 2. ANALIZA teksta koji treba prevesti: analiza stila i registra, terminološka analiza i pronalazak ekvivalenata u drugom jeziku;
 3. PRERADA teksta: izrada teksta na drugom jeziku;
 4. REVIZIJA: kontrola fluidnosti teksta, upotrebljene terminologije, sintakse i gramatike, preloma teksta, integriteta i pravopisa; 

*U ovoj fazi učestvuju prevodioci kojima je maternji jezik italijanski ukoliko je to ciljni jezik.

 1. KOREKCIJA i FINALNA KONTROLA: izvođenje eventualnih korekcija na koje je upućeno revizijom i provera poštovanja  zahteva klijenta.

 *U ovoj fazi učestvuju prevodioci kojima je maternji jezik italijanski ukoliko je to ciljni jezik.

Ovakav proces prevođenja garantuje prevod bez grešaka i zadovoljnog klijenta, jer je usluga kompletno i pažljivo odrađena i visokokvalitetna.

Prevod je, dakle, samo jedna od faza procesa, koja ne garantuje kvalitet bez revizije koju vrši neka druga osoba. Translation office ističe preciznost i profesionalne kompetencije svih učesnika u procesu prevođenja: prevodilaca, specijalizovanih revizora i korektora teksta.

 • Prevod i provera. Prevodilac sa adekvatnim kompetencijama prevodi dokumente i nakon što je početna verzija prevoda završena kontroliše svoj posao. 
 • Revizija. Druga osoba revidira prevod. Revizija je ,,pregledanje prevoda kako bi se verifikovala prikladnost ugovorenom cilju, uporedili izvorni i ciljni tekst i savetovale eventualne korektivne radnje”.  
sr_RSSerbian
milena torbica sudski tumac

Words for quality

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik.

Kontakt