Home

Words for quality

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik. Naš tim čine prevodioci i sudski tumači koji uživaju u svom poslu i stoga pružaju uslugu visokog kvaliteta. Sam proces prevođenja organizovan je tako da krajnji ishod doprinese zadovoljstvu klijenta i kreiranju uzajamnog poverenja. Ponosimo se time što već više godina negujemo stabilnu saradnju sa kompanijama koje su vodeće u svom sektoru poslovanja. Diskretnost i tajnost podataka su zagarantovani.  

milena torbica sudski tumac

O osnivaču

Milena Torbica

Prof. Milena Torbica Miloradović nakon sticanja master univerzitetske diplome na grupi za Italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, nastavlja stručno usavršavanje interesujući se paralelno kako za nastavu tako i za prevođenje. Nakon 5 godina rada u obrazovanju sa decom i odraslima, uspešno završava Specijalistički program pisanog i sudskog prevođenja na italijanskom jeziku u Master Translation školi za prevodioce u Beogradu, nakon čega su usledila i usavršavanja u Italiji…

Misija Translation office

Pomoći klijentima da ostvare svoje poslovne ciljeve kroz stručne kompetencije prevodilaca i njihovu veštinu kreiranja savršeno prijatnog i harmoničnog odnosa sa partnerima sa drugog govornog područja. 

Podržati polaznike kurseva italijanskog jezika u učenju i savladavanju važnih životnih izazova. Pokazati im sve lepote milozvučnog jezika muzike i umetnosti i učiniti da lako i sa ljubavlju usvoje i koriste jezik.

sastanak italijanski tumac prevodilac

Prevodi

Kompanija kojoj je potreban prevod može nam poslati dokument na procenu vremena i cene i nakon toga, ukoliko je ponuda prihvatljiva, preuzimamo original i dostavljamo prevod na adresu (e-mail ili ukoliko je prevod sa overom na adresu kancelarije kompanije naručioca). 

Usluga prevođenja obuhvata:

 • Prevode sa overom sudskog tumača
 • Prevode pravnih dokumenata 
 • Prevode iz oblasti ekonomije i finansija
 • Prevode iz oblasti trgovine 
 • Prevode tehničke dokumentacije 
 • Prevode iz oblasti marketinga
 • Poslovnu korespondenciju
 • Prevode web sajtova
 • Prevode softvera
 • Prevode knjiga (e-book)
 • Prevode iz oblasti turizma
 • Transkripcije audio snimaka
 • Prevode rediteljskih tekstova i subtitlova
 • Revizije prevoda 
 • Konsekutivno prevođenje
 • Simultano prevođenje
 • Prevođenje tokom pregovora
 • Chuchotage
 • Ostalo prema potrebama klijenata 

Prevodi se rade za zemlje:

 • Srbija
 • Italija
 • Crna Gora 
 • Bosna i Hercegovina
 • Hrvatska

Kursevi jezika

Standardni kursevi:

 • Individualni kurs italijanskog jezika (nivoi A1-C1)
 • Grupni kurs italijanskog jezika (nivoi A1-C1)
 • Kurs italijanskog jezika za učenike internacionalnih škola (nivoi A1-B2)
 • Italijanski jezik za decu 4-10 godina (strani jezik, A1)
 • Kurs poslovnog italijanskog jezika (nivoi A1-B2)
 • Kurs italijanskog jezika za kompanije (Tailor made) (A1-B2)
 • Priprema za polaganje CILS i CELI ispita

Specijalistički  kursevi:

 • Kurs pisanog i sudskog prevođenja
 • Kurs italijanskog jezika za lekare i medicinske radnike
 • Kurs italijanskog jezika za ekonomiste i bankare
 • Kurs italijanskog jezika za pravnike
sr_RSSerbian
milena torbica sudski tumac

Words for quality

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik.

Kontakt