Prevodi

Translation office pruža uslugu visokog kvaliteta. Sam proces prevođenja organizovan je tako da krajnji ishod doprinese zadovoljstvu klijenta i kreiranju međusobnog poverenja. Ponosimo se time što već više godina negujemo stabilnu saradnju sa kompanijama koje su vodeće u svom sektoru poslovanja. Diskretnost i tajnost podataka su zagarantovani. Naši klijenti znaju da kada im je hitno potreban prevod mogu da računaju na našu podršku i uslugu. Konstantno se stručno usavršavamo kroz razne seminare u zemlji i inostranstvu. Koristimo prevodilačke alatke (CAT tools) koje proces prevođenja čine bržim. Revizuju prevoda rade prevodioci kojima je maternji jezik italijanski.

milena torbica sudski tumac

PISMENO PREVOĐENJE

Važno je da prevod potpuno odražava sadržaj i duh originalnog teksta jer jedino tako moguće je oboriti jezičku barijeru. Pismeni prevodi obuhvataju prevode sa i bez overe. Prevodi sa overom obuhvataju:

 • Izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih
 • Školske kvalifikacije, Diplome, Svedočanstva
 • Lična dokumenta (lične karte, pasoši, vozačke dozvole)
 • Sudske dokumente, Akte, Presude, Žalbe, Optužnice…
 • Javnobeležničke akte, Ovlašćenja, Punomoćja…
 • Dokumenta kompanije, Bilanse, Statute…
 • Razne potvrde (Nacionalna služba za zapošljavanje, Katastar, Policija, PIO Fond, Osiguranje)
 • Izveštaje lekara
 • Prevode kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu, ustupanju (prava, imovine itd.), i još mnogo toga.

Prevodi bez overe obuhvataju mnogo toga:

 • prevode web sajtova koji su sve potrebniji, jer omogućavaju savladavanje jezičkih prepreka, predstavljanje potencijalnim novim klijentima i osvajanje šireg tržišta. Zbog toga je izuzetno važno da prevod odlično zvuči na ciljnom jeziku i da prenese željenu poruku klijenta.
 • prevode tehničke dokumentacije odnosno prevode različitih vrsta tehničkih dokumenata (mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, arhitektura i informatika). Prevod govori o proizvođaču koliko i sam proizvod te je potrebno obezbediti jasna i precizna uputstva, lepo objašnjena, u duhu ciljnog jezika. 

Prevodimo sledeće vrste tehničke dokumentacije (određeni dokumenti zahtevaju overu):

 • tehnički priručnici za upotrebu i održavanje i specifikacije
 • uputstva za instalaciju
 • izjava o usaglašenosti
 • tehnički list
 • garantni list
 • tehnički katalozi i brošure
 • tehnički crteži i komponente
 • građevinska dokumentacija
 • sertifikati o ispitivanju CE

Ostale prevode bez overe:

 • prevode softvera
 • prevode knjiga (e-book)
 • prevode iz oblasti turizma
 • transkripcije audio snimaka
 • prevode rediteljskih tekstova i subtitlova
 • revizije prevoda

Za svaku navedenu oblast imamo stručnjake koji se potpuno razumeju u materiju i imaju radno iskustvo od preko 10 godina.

Biće nam drago da nas kontaktirate za savet, konsultaciju ili procenu!

potipisivanje dokumenta

Radovaće nas da vas podržimo na vašem putu ka uspehu!
Translation office Tim

milena torbica sudski tumac

USMENO PREVOĐENJE

Za usmeno prevođenje pored stručnosti potrebni su i izuzetan fokus i koncentracija prevodioca, brza reakcija i umeće komuniciranja. Usmeno prevođenje podrazumeva:

 • konsekutivno prevođenje
 • simultano
 • pregovore
 • chuchotage (šaputanje)

Reč je o izuzetno teškim umnim poslovima koji zahtevaju godine iskustva i veštog prevodioca jer je potrebno istovremeno slušati, memorisati, eventualno zapisati i prevoditi uz korišćenje odgovarajuće terminologije u zavisnosti od sektora rada klijenta i teme sastanka.

Proces prevođenja obuhvata seriju operacija: planiranje, analizu teksta koji treba prevesti, preradu teksta, reviziju, korekciju i finalnu kontrolu u kojoj učestvuju prevodioci kojima je ciljni jezik maternji jezik

sr_RSSerbian
milena torbica sudski tumac

Words for quality

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik.

Kontakt