0 +
prevedenih strana

Prevodi

Translation office pruža uslugu visokog kvaliteta. Sam proces prevođenja organizovan je tako da krajnji ishod doprinese zadovoljstvu klijenta i kreiranju međusobnog poverenja. Ponosimo se time što već više godina negujemo stabilnu saradnju sa kompanijama koje su vodeće u svom sektoru poslovanja. Diskretnost i tajnost podataka su zagarantovani. Naši klijenti znaju da kada im je hitno potreban prevod mogu da računaju na našu podršku i uslugu. Konstantno se stručno usavršavamo kroz razne seminare u zemlji i inostranstvu. Koristimo prevodilačke alatke (CAT tools) koje proces prevođenja čine bržim. Revizuju prevoda rade prevodioci kojima je maternji jezik italijanski.

0 +
godina rada

Pisani prevod sa overom

Ako vam je potreban pisani prevod overen od strane sudskog tumača ili bez overe, tu smo za vas! 

Radimo:

 • Izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih
 • Školske kvalifikacije, Diplome, Svedočanstva
 • Lična dokumenta (lične karte, pasoši, vozačke dozvole)
 • Sudske dokumente, Akte, Presude, Žalbe, Optužnice…
 • Javnobeležničke akte, Ovlašćenja, Punomoćja…
 • Dokumenta kompanije, Bilanse, Statute…
 • Razne potvrde (Nacionalna služba za zapošljavanje, Katastar, Policija, PIO Fond, Osiguranje)
 • Izveštaje lekara
 • Prevode kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu, ustupanju (prava, imovine itd.), i još mnogo toga.

Pisani prevod bez overe

 • Web sajt
 • Tehnička dokumentacija (mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, arhitektura, informatika) 
  • tehnički priručnici za upotrebu, održavanje i specifikacije
  • uputstva za instalaciju
  • izjava o usaglašenosti
  • tehnički list
  • garantni list
  • tehnički katalozi i brošure
  • tehnički crteži i komponente
  • građevinska dokumentacija
  • sertifikati o ispitivanju CE (neki od ovih prevoda mogu zahtevati overu)
 • Softver
 • Knjige
 • Turističke brošure
 • Audio snimci
Kontaktirajte nas za procenu ili konsultaciju! 
Radovaće nas da vas podržimo!
0 +
sati usmenog prevođenja

Usmeno prevođenje

Ako vam je potreban iskusan prevodilac za konsekutivno prevođenje na sastancima, prilikom dolaska stručnjaka iz italije, potpisivanja ugovora isl. kontaktirajte nas. 
Naši prevodioci pored poznavanja sektorskog jezika, edukovani su i u oblasti komunikacije i javnog nastupa. 
Stalno stručno usavršavanje i lifelong learning naša je obaveza, ali i željeni način življenja.
sr_RSSerbian
milena torbica sudski tumac

Words for quality

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik.

Kontakt