Kursevi jezika

Standardni kursevi jezika

poslovni ljudi

Individualni kurs italijanskog jezika

Individualni kurs italijanskog jezika (nivoi A1-C1) idealan je za polaznike kojima je potrebno da u što kraćem vremenskom periodu savršeno ovladaju jezikom i postanu operativni u svakodnevnim situacijama (predstavljanje, upoznavanje, snalaženje u restoranu, hotelu, na stanici, slobodno vreme, putovanja….). Naravno, u zavisnosti od nivoa koji pohađate variraće teme i složenost gramatike i leksike. Program je obogaćen i elementima italijanske kulture i savremenog života (navikama i običajima) tako da se polaznici mogu uspešno pripremiti za interakciju na tlu Italije. Didaktički pristup je moderan i inovativan, praćen atraktivnim videomaterijalom i mnoštvom fantastičnih vežbanja i elektronskih izvora kojima možete samostalno pristupiti u svakom trenutku. Prednost ovakvog oblika rada je u tome što je sva pažnja predavača usmerena isključivo na potrebe jednog polaznika što mu omogućava brže i efikasnije napredovanje. Student se brzo dovodi u stanje da lako i sa apsolutnom sigurnošću i samopouzdanjem komunicira sa izvornim govornicima italijanskog jezika.

Grupni kurs italijanskog jezika

Grupni kurs italijanskog jezika (nivoi A1-C1) idealan je za polaznike koji žele da uče uz druge polaznike kroz razmenu mišljenja i iskustava i upoznaju ljude sličnih interesovanja. Omogućava polaznicima da  savršeno ovladaju jezikom i postanu operativni u svakodnevnim situacijama (predstavljanje, upoznavanje, snalaženje u restoranu, hotelu, na stanici, slobodno vreme, putovanja….). U zavisnosti od nivoa koji pohađate variraće teme i složenost gramatike i leksike. Program je obogaćen i elementima italijanske kulture i savremenog života (navikama i običajima) tako da se polaznici mogu uspešno pripremiti za interakciju na tlu Italije. Didaktički pristup je moderan i inovativan, praćen atraktivnim videomaterijalom i mnoštvom fantastičnih vežbanja i elektronskih izvora kojima možete samostalno pristupiti u svakom trenutku. Prednost ovakvog oblika rada je u tome što studenti mogu učiti kroz igru, u interakciji sa drugima, učiti na svojim kao i na tuđim greškama i obezbediti sebi partnera za vežbanje i van naših časova

sastanka italijanski prevodilac
italjijanski zastava

Kurs italijanskog jezika za učenike internacionalnih škola

Kurs italijanskog jezika za učenike internacionalnih škola (nivoi A1-B2) posebno je interesantan i koristan učenicima kojima je italijanski strani jezik i koji su se našli u Italiji iz raznih razloga (preseljenje zbog poslovnih obaveza roditelja, želja za školovanjem u Italiji…). Pruža učenicima kontinuiranu podršku u savladavanju školskog gradiva i priprema ih za interakciju sa mladima koji dolaze iz različitih društvenih sredina i govornih područja. Za učenike koji slabo vladaju srpskim i srodnim jezicima obezbeđen je rad u kombinaciji engleski – italijanski jezik.

Italijanski za decu 4-10 godina

Italijanski za decu od 4-10 godina (strani jezik, A1) fantastičan je program namenjen deci koja uče italijanski kao strani jezik van teritorije Italije ili deci koja uče italijanski kao drugi jezik u Italiji. Podeljen je na 2 nivoa: Prvi nivo namenjen je deci uzrasta od 4-7 godina, a drugi za uzrast od 8-10 godina. Prelepo ilustrovani udžbenici bogati igrom, pesmom i zanimljivim vežbanjima. Deca imaju mogućnost da uče zabavljajući se, razvijaju kreativnost i maštu, razvijaju ljubav prema učenju stranih jezika i steknu nova poznanstva, a time i da dobiju krila za kreiranje prelepe budućnosti.

devojka gleda kompjuter

Kurs poslovnog italijanskog jezika

Kurs poslovnog italijanskog jezika (nivoi A1-B2) namenjen je pojedincima koji zbog poslovnog angažmana imaju potrebu da nauče i koriste italijanski jezik ili da unaprede već postojeće osnovno poznavanje jezika. Polaznik i njegove jedinstvene potrebe su u fokusu profesora. Digitalni udžbenici, audio i video materijali, kao i adekvatna vežbanja i stručnost naših profesora učiniće da se svaki polaznik oseti mnogo samopouzdanije u poslovnim situacijama sa kojima se suočava.

Kurs italijanskog jezika za kompanije (Tailor made)

Kurs italijanskog jezika za kompanije (A1-B2) namenjen je svim kompanijama koje žele da ulože u svoje zaposlene i njihovo poznavanje italijanskog jezika zbog potrebe za efikasnijim sporazumevanjem sa saradnicima, konsultantima, vlasnicima i direktorima sa italijanskog govornog područja i time steknu dodatnu vrednost, ugled i poštovanje kod stranih partnera, kao i mnogo efikasnije poslovanje. Prema potrebama klijenta kreira se jedinstveni program namenjen grupnoj nastavi sa mogućnošću individualizacije u okviru grupe u zavisnosti od pozicije saradnika. Moguće je organizovati in house rad na zahtev klijenta.

sastanak italijanski tumac prevodilac

Priprema za polaganje CILS i CELI ispita

Priprema za polaganje CILS i CELI ispita i sticanje međunarodno priznatih sertifikata za italijanski jezik namenjena je ljudima koji žele da studiraju ili da žive i rade u Italiji. Priprema se održava uoči ispitnih rokova i traje pet nedelja. Ispit CILS polaže se u ovlašćenom centru u Beogradu dva puta godišnje. Za dodatne informacije kontaktirajte nas.

Svi naši programi pažljivo su osmišljeni i vešto kombinuju naučne i didaktičke zahteve sa potrebom da se usvajanje složenih jezičkih struktura učini prijatnim i stimulativnim. Translation office radi u skladu sa Zajedničkim Evropskim Referentnim Okvirom za jezike (CEFR). Kurseve vode profesori sa bogatim radnim iskustvom.

Specijalistički kursevi

Kurs pisanog i sudskog prevođenja

Translation office tim kreirao je poseban program za kandidate koji žele da postanu sudski prevodioci za italijanski jezik. Nivo znanja koji ćete steći pohađanjem našeg programa jeste nivo koji je potreban da biste se bavili ovim poslom, posebno u pogledu usko specijalizovanih oblasti i stručne terminologije. Ovaj program vode iskusni profesori i sudski tumači. Sticanjem diplome o završenom kursu pisanog i sudskog prevođenja, povećaćete svoje šanse na konkursu koje nadležno Ministarstvo raspisuje za sudskog prevodioca. 

Znajte da je Ministarstvo pravde jedino državno telo koje, nakon raspisanog i javno objavljenog konkursa za sudskog tumača, može da imenuje sudskog tumača na teritoriji Republike Srbije. Kursevi koje organizuju škole i udruženja omogućavaju sticanje znanja potrebnog za bavljanje ovom profesijom, ali nisu ustanove ovlašćene za izdavanje pečata.

Sektori koji su tema kursa:

  • Pravo (presude, punomoćja, ovlašćenja…)

  • Ekonomija

  • Bankarstvo i finansije

  • Trgovinski sporazumi i ugovori

  • Katastar

  • Mašine i industrijska postrojenja

  • Sudsko prevođenje – najzastupljeniji tekstovi za prevođenje (diplome, serifikati, uverenja, potvrde, izvodi…), pravlila sudskog prevođenja, formiranje cene, usmeno sudsko prevođenje…

milena torbica sudski tumac
doktori prevod

Kurs italijanskog jezika za lekare i medicinske radnike

Program Italiano medico (nivo B1-B2) namenjen je studentima sa svih govornih područja koji studiraju na Italijanskim Univerzitetima, kao i lekarima i medicinskim radnicima kojima je italijanski strani jezik, koji rade u bolnicama i lečilištima ili pripremaju master na Univerzitetima u Italiji i kojima je potrebno da savladaju jezik i uspešno se integrišu u sredinu u kojoj uče i rade. Program se sastoji iz dva dela: u prvom polaznici upoznaju italijanski državni zdravstveni sistem i njegove delove, dok je drugi posvećen savladavanju medicinske terminologije, odnosu lekar-pacijent i razmatranju jednostavnih kliničkih slučajeva podržanih adekvatnom terminologijom koja se koristi u njihovom analiziranju.

Možete nam predočiti i svoje specifične jezičke potrebe i mi ćemo rado skrojiti za vas pitak program koji ćete sa lakoćom usvojiti i primenjivati.

Kurs italijanskog jezika za ekonomiste i bankare

Program Italiano per economisti (nivoi A2-C1) namenjen je studentima, profesionalcima i ekspertima u oblasti ekonomije kojima je italijanski strani jezik i koji imaju potrebu za njegovim korišćenjem u svakodnevnom životu i poslovanju. Program omogućava polaznicima savladavanje terminologije neophodne i izuzetno korisne za poslovanje u Italijanskom sistemu (pravne forme društava, business planovi, marketing, ugovori, fakture, porudžbenice, plaćanja, investicije, e-commerce…), vežbanje naučenog i pripremu za snalaženje u realnim poslovnim situacijama. 

Budite slobodni da nam se obratite sa svojim specifičnim jezičkim potrebama i pružićemo vam jedinstvenu podršku na putu ostvarenja vaših snova.

sastanak
potpisivanje dokumenta

Kurs italijanskog jezika za pravnike

Program Italiano per giuristi (nivoi A2-C1) kreiran je za studente, profesionalce i eksperte u oblasti
prava kojima je italijanski strani jezik i koji imaju potrebu za njegovim korišćenjem u svakodnevnom
životu i poslovanju. Program omogućava polaznicima usvajanje i vežbanje specifične pravne
terminologije i priprema ih za snalaženje u realnim poslovnim situacijama.

Svi naši programi pažljivo su osmišljeni i vešto kombinuju naučne i didaktičke zahteve sa potrebom da se usvajanje složenih jezičkih struktura učini prijatnim i stimulativnim. Translation office radi u skladu sa Zajedničkim Evropskim Referentnim Okvirom za jezike (CEFR). Kurseve vode profesori sa bogatim radnim iskustvom.

Pogledati:

  • https://europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassLangSkillsGrid-SRlat.docx.pdf
  • https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
  • https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

 

Svi naši programi pažljivo su osmišljeni i vešto kombinuju naučne i didaktičke zahteve sa potrebom da se usvajanje složenih jezičkih struktura učini prijatnim i stimulativnim. Translation office radi u skladu sa Zajedničkim Evropskim Referentnim Okvirom za jezike (CEFR). Kurseve vode profesori sa bogatim radnim iskustvom.

Radovaće nas da vas podržimo na vašem putu ka uspehu!

Translation office Tim

sr_RSSerbian
milena torbica sudski tumac

Words for quality

Translation office je prevodilačka online kancelarija usko specijalizovana za italijanski jezik.

Kontakt