Prevod, lokalizacija, transkreacija, marketinški prevod

Govorimo o različitim strategijama za ponovno izražavanje značenja na drugom jeziku: prevod, lokalizacija i transkreacija.

Prevod je čin kojim se sadržaj teksta prenosi sa izvornog na ciljni jezik (Foster, 1958).

U čemu se razlikuju lokalizacija i prevod?

Prevod koristimo kada izvorni i ciljni tekstovi moraju tačno da se poklapaju. To može biti slučaj uputstva za upotrebu aparata, za korišćenje leka, obrasca o davanju pristanka itd. U osnovi, govorimo o doslovnom prenošenju izvorne poruke na ciljni jezik.

Lokalizacija ide korak dalje, jer podrazumeva prevođenje izvornog sadržaja uzimajući u obzir preferencije, navike i karakteristike ciljne kulture. Drugim rečima, sadržaj je prilagođen lokalnoj potrošnji. Takva adaptacija može uključivati promenu šala, kulturnih referenci, imena, formata datuma, valute itd.

Podeli koka-kolu sa…“

Kampanja „Podeli koka-kolu sa…“ predstavlja odličan primer lokalizacije (https://www.youtube.com/watch?v=ArQBTovDyZs&ab_channel=ADVERTEAM). Sprovedena je pre nekoliko godina, kada ste mogli da odete do obližnje prodavnice i uzmete limenku koka-kole na kojoj je napisano ime, a onda biste podelili kolu sa prijateljem sa istim imenom. Coca Cola je tada lokalizovala svako ime na svakoj boci u zavisnosti od toga gde je kampanja pokrenuta, u zavisnosti od zemlje, regiona, jezika itd. Lokalizacija je ovde bila od izuzetne važnosti za prodaju, jer zamislite da odete u supermarket i da želite da pronađete ime jednog od svojih prijatelja, a ne uspevate, jer su sva imena italijanska … Da li biste onda uopšte kupili taj proizvod?

Zbog toga danas postoji međunarodni trend ka lokalizaciji. Dokazano je da potrošači reaguju mnogo bolje, odnosno da kupuju proizvod ili uslugu koju brend nudi, ako je marketinški tekst za njih lokalizovan, zvuči im lokalno, čini da se osećaju kao da je neko iz njihovog regiona ili njihove države napisao to upravo za njih.

Transkreacija- creative international advertising translation

Transkreacija je duži i kompleksniji proces od marketinškog prevođenja. Ovde je potrebno uložiti više vremena i energije. U ovakvom vidu rada poruka se predstavlja na drugom jeziku na način koji je oblikovan tako da odgovara novoj publici. Uz marketinški fokus, ideja je da se kod nove publike izazovu iste emocije, želje i potrebe koje je originalni tekst pobudio kod  domaće publike. Ovo može uključivati kreiranje novih slika, teksta i brendiranje. Izmene ostaju verne duhu originala i daju isti krajnji rezultat. Mogu se, međutim, značajno razlikovati po izgledu. Bitno je da publika želi da kupi proizvod o kome je reč.

Budući da se tekst prevodi kreirajući nove slogane i nove slike, potrebno je dobiti dodatna odobrenja pre nego što se materijali mogu potpisati. Kompanija koja koristi transkreaciju mora ponovo da donese iste odluke u pogledu kreiranja brenda koje je donela kada je kreirala svoje originalne reklamne materijale. Ovog puta, međutim, pristupa procesu iz internacionalnog marketinškog ugla .

Transkreacija se označava i terminima poput: kreativno prevođenje,internacionalno prilagođavanje teksta, adaptacija kulturi područja i pisanje tekstova (copywriting) za različita tržišta.

Nastanak transkreacije

Izraz ‘transkreacija’ dolazi od latinskog ‘trans‘ (što znači ‘s druge strane’) i ‘kreirati‘ (stvoriti).

Postoje dve teorije o poreklu reči u njenom sadašnjem obliku. Prema jednoj od njih, termin transkreacija ušao je u upotrebu 1960-ih. Tada je korišćen za opisivanje kreativnog prevoda marketinških materijala poput reklama. Prema drugoj teoriji, nastao je tokom 1980-ih. Priča se vezuje za programere i rastuću industriju kompjuterskih i video igara. Otkrili su, naime, da moraju da prilagode ne samo jezik svojih igara, već i priče i slike kako bi igre bile primerene kulturi zemalja kojima su namenjene i kako bi ih dobro prodali.

Šta je marketinški prevod?

Bez obzira na poreklo, upotreba reči transkreacija postala je uobičajena tokom 90-ih godina prošlog veka. Brz porast tehnoloških mogućnosti i globalnih transportnih mreža značio je da je mnogo više kompanija počelo da promoviše svoje brendove na internacionalnom nivou. Međunarodna marketinška ekspertiza bila je tražena više nego ikada ranije. Profesionalci koji rade u internacionalnim reklamnim agencijama trebalo je da razlikuju tradicionalno marketinško prevođenje od kreativnije umetnosti transkreacije, što je rezultiralo procvatom drugopomenutog termina.

Termin transkreacija proširio se iz zemalja engleskog govornog područja u kojima je nastao na druge delove sveta.

Marketinški prevod podrazumeva prevod i lokalizaciju teksta sa jednog jezika na drugi. Ovo može uključivati prilagođavanje lingvističkih elemenata, kao što su idiomi, kako bi se tekst lokalizovao za publiku kojoj je namenjen. Marketinški prevod odnosi se uglavnom na prevod teksta, ne na brendiranje i slike.

Kako se transkreacija i marketinški prevod razlikuju?

Transkreacija i marketinški prevod imaju određene sličnosti. Bave se konverzijom poruka sa jednog jezika na drugi. Marketinški prevod može uključivati prevod logotipa, slogana i reklamnih tekstova, uz odgovarajuću lokalizaciju kako bi se osiguralo da jezik odgovara ciljnoj publici. To nije jednostavno prevođenje od reči do reči, jer se sleng, humor i kulturne reference lokalizuju tokom procesa. Tako bi italijanska reklama u kojoj se kaže ,,Chi non risica non rosica”, za srpsko tržište glasila ,,Ko reskira, profitiria”, ili ako bi Italijan kazao ,,In bocca al lupo”, za srpsku publiku bismo preveli ,,Srećno!”.

Transkreacija ima drugačiji pristup. Ne samo da se prilagođavaju idiomi i karakteristike kulture, već se ceo projekat razmatra iz temelja. Stručnjak za transkreaciju razmotriće motive i željeni ishod originalne reklame. Zatim će krenuti u realizaciju projekta za novu publiku. Slike, naslovi, brendiranje, glas, izvorni tekst, slogani i još mnogo toga mogu se promeniti kako bi reklama dala isti efekat na slušaoce/čitaoce ili gledaoce, bez obzira na njihovu jezičku i kulturnu pripadnost.

Moguće je i kombinovati ova dva pristupa u izradi projekta. Oglašivač bi, na primer, mogao odlučiti da koristi transkreaciju za svoj logotip i slogane, dok koristi marketinški prevod za glavni deo svog teksta. Dve usluge se na ovaj način dopunjuju dajući višu vrednost internacionalnom marketinškom procesu.

Kvalitetna komunikacija

Komunikacija sa kompanijom koja stoji iza poruke predstavlja ključ za kvalitetnu transkreaciju i marketing. Originalni oglasi nastali su iz ideje o tome kakav osećaj treba da izazovu kod publike, na šta treba da je navedu i koje pozive na akciju treba da sadrže. Upravo ove elemente iza reklama treba da razume profesionalna marketinška agencija za prevođenje i transkreaciju. Osećaj za viziju klijenta, kao i u pogledu motivacije koja stoji iza reklamne kampanje od suštinske je važnosti i može se saznati samo kroz dijalog sa klijentom. Kada shvatimo širu sliku, i proces marketinškog prevođenja i proces transkreacije mogu se sprovesti na takav način da oživotvore viziju za novu publiku. Zbog svega ovoga, važno je da vaš prevodilac bude osoba koja je edukovana u oblasti komunikacije, sa kojim gradite stabilnu dugoročnu saradnju i u koju imate poverenja.

Translation office konstantno radi na edukovanju svojih prevodilaca. Naši stručni prevodioci edukovani su na međunarodno priznatim institutima i u oblasti komunikacije i ostvarivanja uticaja. Pored stručnog znanja, radimo i na usavršavanju soft skills. Posedujemo sertifikate NLP master. Komunikacija, vrednosti i motivacija teme su prema kojima gajimo jednaku strast kao i prema prevođenju. Naša interkulturalna kompetencija potvrđena je primerima uspešne saradnje između srpskih i italijanskih kompanija u kojima smo posredovali.

Bilo da vam je potreban stručan prevod, prevod sa overom, pravni prevodi, poslovna korespondencija ili neka druga vrsta stručnog prevoda, kao i kreativan pristup i transkreacija https://translationoffice.rs/prevodi/ biće nam drago da nas kontaktirate https://translationoffice.rs/kontakt/.

Rado smo tu i za sve vas koji želite da naučite italijanski jezik sa posebnom ponudom naših standardnih i stručnih kurseva https://translationoffice.rs/kursevi-jezika/.

Dobrodošli ste! Benvenuti! ?

Vaš Translation office

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian