0 +
prevedenih strana

Traduzioni

Translation office pruža uslugu visokog kvaliteta. Sam proces prevođenja organizovan je tako da krajnji ishod doprinese zadovoljstvu klijenta i kreiranju međusobnog poverenja. Ponosimo se time što već više godina negujemo stabilnu saradnju sa kompanijama koje su vodeće u svom sektoru poslovanja. Diskretnost i tajnost podataka su zagarantovani. Naši klijenti znaju da kada im je hitno potreban prevod mogu da računaju na našu podršku i uslugu. Konstantno se stručno usavršavamo kroz razne seminare u zemlji i inostranstvu. Koristimo prevodilačke alatke (CAT tools) koje proces prevođenja čine bržim. Revizuju prevoda rade prevodioci kojima je maternji jezik italijanski.

0 +
godina rada

Pisani prevod sa overom

Ako vam je potreban pisani prevod overen od strane sudskog tumača ili bez overe, tu smo za vas! 

Radimo:

 • Estratti dei registri di nascita, matrimonio e morte
 • Qualificazioni scolastiche, diploma, certificato
 • Documenti personali (carta d`identità, passaporto, pattente di guida
 • Documenti giudiziari, atti, sentenze, ricorsi, accuse…
 • Atti verificati dal Notaio pubblico, deleghe, procure…
 • Documenti societari, bilanci, statuti
 • Conferme e certificati (Ufficio nazionale di collocamento, Catasto, Polizia, INPS, Assicurazioni)
 • Referti del medico
 • Traduzioni dei contratti di compravendita, contratti di noleggio, contratti di cessione (dei diritti, di proprietà...), e molte altre.

Pisani prevod bez overe

 • Web sajt
 • Tehnička dokumentacija (mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, arhitektura, informatika) 
  • tehnički priručnici za upotrebu, održavanje i specifikacije
  • istruzioni per l'installazione
  • dichiarazione di conformità
  • scheda tecnica
  • scheda di garanzia
  • cataloghi tecnici e brochure
  • disegni tecnici e componenti
  • documentazione di costruzione
  • sertifikati o ispitivanju CE (neki od ovih prevoda mogu zahtevati overu)
 • Softver
 • Knjige
 • Turističke brošure
 • Audio snimci
Kontaktirajte nas za procenu ili konsultaciju! 
Radovaće nas da vas podržimo!
0 +
sati usmenog prevođenja

INTERPRETARIATO

Ako vam je potreban iskusan prevodilac za konsekutivno prevođenje na sastancima, prilikom dolaska stručnjaka iz italije, potpisivanja ugovora isl. kontaktirajte nas. 
Naši prevodioci pored poznavanja sektorskog jezika, edukovani su i u oblasti komunikacije i javnog nastupa. 
Stalno stručno usavršavanje i lifelong learning naša je obaveza, ali i željeni način življenja.
it_ITItalian
milena torbica sudski tumac

Words for quality

Translation office è un ufficio traduzioni specializzato in lingua italiana. I nostri clienti sono le aziende che operano in diversi settori.

Contatti