Prevod, lokalizacija, transkreacija, marketinški prevod

Govorimo o različitim strategijama za ponovno izražavanje značenja na drugom jeziku: prevod, lokalizacija i transkreacija. Prevod je čin kojim se sadržaj teksta prenosi sa izvornog na ciljni jezik (Foster, 1958). U čemu se razlikuju lokalizacija i prevod? Prevod koristimo kada izvorni i ciljni tekstovi moraju tačno da se poklapaju. To može biti slučaj uputstva za …

Prevod, lokalizacija, transkreacija, marketinški prevod Прочитај више »