Hipotetički period

Hipotetički period je važan deo gramatike italijanskog jezika. Uči se na višim nivoima. Zanimljivo je da mnogi Italijani pogrešno koriste hipotetički period. Stoga ne treba da se plašite ako i vi pogrešite u upotrebi. Prihvatite grešku kao normalnu pojavu i sastavni deo učenja. Budite uporni i trudite se da što više govorite i razmišljate na italijanskom jeziku. Proučite kako se formiraju različite vrste hipotetičkih perioda: realni, potecijalni i irealni. Vežbajte što više!

1. tip- Realni hipotetički period

Izražava realnu hipotezu (pretpostavku) koja ima određenu posledicu.

Može se graditi na 4 načina:

1) PRESENTE INDICATIVO + PRESENTE INDICATIVO

Se mangi troppo, ingrassi. – Ako mnogo jedeš, gojiš se.

2) PRESENTE INDICATIVO + FUTURO INDICATIVO

Se piove, non andrò al cinema. – Ako pada (bude padala) kiša, neću ići u bioskop.

3) FUTURO INDICATIVO + FUTURO INDICATIVO

Se passerò l’esame, festeggerò con i miei amici. – Ako položim (budem položio) ispit, proslaviću sa svojim prijateljima.

4) PRESENTE INDICATIVO + IMPERATIVO

Se vai a Berlino, portami un souvenir! – Ako ideš u Berlin, donesi mi suvenir.

2. tip- Potencijalni hipotetički period

Izražava moguću hipotezu, nešto što bi se moglo dogoditi (ili ne bi moglo). Ako bi se dogodilo, izazvalo bi određenu posledicu. Gradi se na sledeći način:

CONGIUNTIVO IMPERFETTO + CONDIZIONALE PRESENTE (Kada bih/Ako bih mogao…, ja bih…)

Se fossi ricca, mi trasferirei a New York. – Kada bih bila bogata, preselila bih se u New York.

Se trovassi i biglietti stasera, potremmo andare al cinema.Ako bih pronašla karte večeras, mogli bismo ići u bioskop.

3. tip- Irealni hipotetički period

Izražava nemoguću hipotezu, nešto što je prošlo i više se ne može dogoditi, kao ni njegova posledica. Gradi se na sledeći način:

  1. Irealna hipoteza za sadašnjost

CONDIZIONALE PRESENTE + SE + CONGIUNTIVO IMPERFETTO (Da mogu…, ja bih…)

Se avessi venti anni di meno, cambierei il mestiere. – Da imam dvadeset godina manje promenila bih profesiju.

Se avessi i soldi, girerei il mondo. Da imam novca, obišao bih svet.

  • Irealna hipoteza za prošlost

CONDIZIONALE PASSATO + SE + CONGIUNTIVO TRAPASSATO (Da sam mogao…, ja bih…)

Se mi avessi dato retta, avresti preparato l’esame. – Da si me poslušao, spremio bi ispit.

Se avessi avuto un aereo privato, avrei girato tutto il mondo. – Da sam imao privatni avion, obišao bih ceo svet.

Kombinovani hipotetički period

Uslov u prošlosti, posedica u sadašnjosti

CONGIUNTIVO TRAPASSATO + CONDIZIONALE PRESENTE

Se fossi rimasta in Italia 30 anni fa, la mia vita adesso sarebbe diversa.- Da sam ostala u Italiji pre 30 godina, moj život bi sada bio drugačiji.

Se avessi studiato giurisprudenza, ora sarei un avvocato. Da sam studirao pravo, sada bih bio advokat.

* Nekada se za irealnu hipotezu u prošlosti može upotrebiti indikativ imperfekta i u glavnoj i u zavisnoj rečenici.

Se il medico non arrivava subito, lui moriva quella notte. – Da lekar nije odmah stigao, on bi umro te noći.

*Congiuntivo koristimo i kod nestvarnog poređenja sa come se-kao da. Bitno je da li je radnja zavisne rečenice istovremena sa radnjom glavne ili joj prethodi. Nije važno koje je vreme u glavnoj rečenici.

  1. Istovremena radnja

 Come se + congiuntivo imperfetto

Mi guarderà come se non  mi capisse. – Gledaće me kao da me ne razume.

2. Prethodna radnja

Come se + congiuntivo trapassato

Mi ha guardato come se non mi avesse riconosciuto. Gledao me je kao da me nije prepoznao.

Drago nam je što ste odlučili da se posvetite sebi i usavršavanju italijanskog jezika. Znamo da među našim čitaocima ima naših dragih učenika i studenata. Ovom objavom objasnili smo vam na jednostavan način kako koristiti hipotetički period. Sada je potrebno da dosta vežbate. Biće nam drago da nam se obratite ukoliko imate dodatnih pitanja. Svima vama koji tek razmišljate o upisu kursa savetujemo da posetite našu stranicu https://translationoffice.rs/kursevi-jezika/ i dodatno se informišete o tome koji bi program za vas bio najbolji. Pišite nam na office@translationoffice.rs. Tu smo da vas podržimo i pomognemo da donesete pravu odluku. Vaš uspeh je naša radost, naša misija.

Slede linkovi na kojima možete vežbati:

http://www.impariamoitaliano.com/periodo_ipotetico.htm

http://www.oneworlditaliano.com/corso-di-italiano/esercizi-corso-di-italiano/corso_di_italiano_23.aspx

http://www.scudit.net/mdgrillo_ese.htm

Želimo vam srećno učenje!

Vaš Translation office

Ukoliko imate potrebu za prevođenjem

Kontaktirajte nas putem telefona ili mejla. Posetite našu stranicu https://translationoffice.rs/prevodi/. Sarađujemo sa pravnim i fizičkim licima i radujemo se svakom novom poznanstvu. Važno je sa kim sarađujete. Naš tim se konstantno usavršava, kako u stručnom znanju tako i u soft skills veštinama, te stoga naši prevodi ostvaruju uticaj na čitaoca ili slušaoca. Naši rokovi su izuzetno povoljni za naručioca prevoda budući da koristimo prevodilačke softvere.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

it_ITItalian