Prevodi dokumentacije sa/na italijanski jezik uz Trados softver

Kako uspevamo da ponudimo konkurentne cene i rokove?

Koja je tajna kompjuterski potpomognutog prevođenja?

Pored stručnog znanja i dugogodišnjeg radnog iskustva, naši prevodioci za italijanski jezik prate promene i kreću se u korak sa savremenim načinom poslovanja u svetu u oblasti prevodilaštva.  Translation office isporučuje prevode rađene pomoću CAT alatki (Computer Aided Translation). Radimo računarski potpomognuto prevođenje odnosno koristimo jedan od najpouzdanijih softvera, SDL Trados Studio (TRAnslation & DOcumentation Software).

Interaktivni proces prevođenja- siguran kvalitet

Ovaj softver je automatski sistem koji nije u stanju da sam ponudi prevod visokog kvaliteta. Učinak Tradosa koriguju naši stručni prevodioci, čineći tako proces prevođenja interaktivnim procesom između prevodioca i računara. U radu koristimo višejezične rečnike i kreiramo i razmenjujemo prevodilačke memorije. Rad u Tradosu omogućava da se dobije precizan prevod sa jednoobraznom terminologijom i ujednačenim stilom (kod prevoda stručnih tekstova i kada na projektu radi više prevodilaca), ne postoji mogućnost da bude izostavljen neki deo prevoda, ili da se jave numeričke greške, jer Trados vrši kontrolu kvaliteta prevoda. Pored toga, korišćenje Tradosa ubrzava proces prevođenja, jer zahvaljujući prevodilačkoj memoriji prevodilac ne mora više puta da unosi iste ili slične definicije, rečenice itd, jer ih memorija sama povuče. Na taj način štedimo vreme i novac naših klijenata. Detalje o vrstama prevoda koje radimo možete pogledati na linku https://translationoffice.rs/prevodi/.

Napredno i visokokvalitetno prevođenje na italijanski jezik

Rezultat rada u SDL Trados Studio je visokokvalitetan prevod. Trados je sveobuhvatna platforma koja pruža pomoć prevodiocu i  prevodilačkim agencijama čineći proces prevođenja mnogo naprednijim od klasičnog prevođenja u Word-u.

Prednosti rada u Tradosu

-ujednačena terminologija

-ubrzanje prevodilačkog procesa kod obimnih projekata

-lakša saradnja sa drugim prevodiocima na istom projektu

-lak pregled i poređenje originalnog i prevedenog dokumenta

-rad na dokumentima u različitim formatima

-preciznija analiza urađenog posla

-preciznija procena obima posla

Ovako izgleda jedan naš prevod na italijanski jezik u fazi izrade. Ovde smo radili Ugovor o finansiranju za dragog klijenta sa kojim dugo sarađujemo.

Preporuka našim dragim kolegama koji žele da nam se pridruže i postanu deo Translation office zajednice jeste da obavezno savladaju ovaj program. Uputstvo i Trial period upotrebe programa možete pogledati na linku:

https://www.trados.com/products/trados-studio/free-trial.html

Završen prevod koji isporučujemo klijentu

U nastavku bismo želeli da vam pokažemo gotove prevode. Ovo je samo mali deo svega onoga što radimo:

Translation office radi obuke pisanog i sudskog prevođenja. Ukoliko ste student i želite dalje da se obrazujete i naučite praktično da radite, budite slobodni da nam se obratite /https://translationoffice.rs/kontakt/. Radovaće nas da podelimo svoja znanja i iskustva sa vama! Detaljnije informacije o našim kursevima pronaći ćete na linku: https://translationoffice.rs/kursevi-jezika/.

Pozivamo i sve italijanske kompanije koje posluju na teritoriji Srbije da nam se obrate. Najbrži rokovi, najkvalitetniji prevodi i povlastice u obračunavanju prevodilačkih strana očekuju sve članove KISP.

Radovaće nas da vas podržimo!

Vaš Translation office

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

it_ITItalian