Upotreba konjunktiva u zavisnim rečenicama

Dragi naši, ovim člankom nadovezujemo se na prvi članak o konjunktivu. Nastavljamo sa predstavljanjem zavisnih rečenica u kojima je obavezan konjunktiv uz određene veznike. Podsetićemo vas da pojedini veznici zahtevaju konjunktiv u namernim, dopusnim, uzročnim (određeni slučajevi), isključnim, vremenskim, kondicionalnim i relativnim rečenicama (iza superlativa kod relativnih). U prvom članku /https://translationoffice.rs/konjunktiv-u-italijanskom-jeziku/ predstavili smo namerne i dopusne rečenice. Sada idemo dalje.

Kondicionalne rečenice (Proposizioni condizionali)

Kondicionalne rečenice izražavaju činjenicu ili situaciju (hipotezu) od koje zavisi da li će se dogoditi ili ne ono što je iskazano u glavnoj rečenici. Veznici koji uvode konjunktiv: qualora, purché, a patto che, a condizione che, nel caso che, kao i veznik se koji je najčešći u uslovnoj rečenici u hipotetičkom periodu (a posle koga može doći i indikativ- detaljnije o hipotetičkom periodu na https://translationoffice.rs/hipoteticki-period-je-vazan-deo-gramatike-italijanskog-jezika-uci-se-na-visim-nivoima/).

Puoi andare a giocare, purché tu abbia fatto i compiti.

A patto che io potessi, andrei a Roma a visitare i monumenti famosi.

Ti dico la verità a condizione che tu non ti arrabbi.

Se piovesse non uscirei.

Ove rečenice mogu biti i implicitne odnosno mogu imati isti subjekat kao i glavna rečenica i u tom slučaju uvode infinitive sledećim veznicima: a patto di, a condizione di + infinitiv.

 Lavoro a condizione di ricevere un buon compenso.

Posledične rečenice (Proposizioni consecutive)

Summer holidays in Italy

Uz predivne motivacione fotografije Italije nastavljamo dalje.

Posledična rečenica pokazuje posledicu ili efekat radnje izražene u glavnoj rečenici. Veznici: in modo che, così che, tanto …. che. U njima može biti konjunktiv, ali i indikativ.

L’oratore parlava forte in modo che tutti potessero sentirlo bene. Govornik je govorio glasno, tako da su ga svi mogli čuti.

Le acque del lago erano così calme che le montagne circostanti vi si riflettevano. 

Ero tanto commosso che non potevo parlare.

Implicitna konstrukcija sa infinitivom: così da, tanto da.

Era così stanco da non reggersi in piedi. Bio je toliko umoran da nije mogao da stoji na nogama.

Ero tanto commosso da non poter parlare.

Isključne rečenice (Proposizioni eccettuative)

izražavaju izuzetnu okolnost koja ako se izuzme biće tačno ono što je izraženo glavnom rečenicom. Veznici koji uvode konjunktiv: eccetto che, tranne che, a meno che, sennonché,  salvo che  i sl. Veznike prevodimo sa osim što/da.

Accetterò tutto tranne che mi insulti. Prihvatiću sve osim da me uvredi.

Verrei volentieri, a meno che tu non abbia qualcosa in contrario. Rado ću doći, osim ako nemaš nešto protiv.

Implicitne isključne rečenice moraju obavezno imati isti subjekat kao uvodna (glavna) rečenica i posle njih sledi infinitiv. Uvode ih veznici fuorché, che, a meno di.

Non vi resta che accettare. Ništa vam drugo ne ostaje nego da prihvatite.

Chiedimi tutto fuorché lavare i piatti. Sve mi traži osim da operem sudove.

A meno di ammalarmi, verrò sicuramente. Sigurno ću doći, osim ako se razbolim.

Veznik senza che takođe uvodi konjunktiv:  

Se n’è andato senza che l’avessimo salutato. Otišao je, a da ga nismo pozdravili.

Relativne rečenice (Proposizioni relative)

U relativnim rečenicama konjunktiv se javlja u slučajevima kada:

  1. Relativna rečenica izražava neku željenu osobinu:

Cerco una segretaria che parli benissimo l`inglese. Tražim sekretaricu koja odlično govori engleski jezik.

  • Posle superlativa:

Maria è la più bella ragazza che lui abbia mai visto. Marija je najlepša devojka koju je ikada video.

  • Posle prideva superlativnog značenja primo, ultimo, unico:

L’ultimo film che abbia fatto quel regista mi è piaciuto moltissimo.

  • Posle negacije:

Non c`è nessuno che mi possa aiutare. Nema nikoga ko mi može pomoći.

Cinque Terre

Vremenska rečenica (Proposizione temporale)

Veznik PRIMA CHE uvodi konjunktiv (prezenta ili imperfekta):

Paolo è uscito prima che venissero i suoi genitori. Paolo je izašao pre nego što su došli njegovi roditelji.

Prima che mi veda la mamma, mangio tutti i cioccolatini. Poješću sve čokoladice pre nego što me mama vidi.

Implicitnu kostrukciju uvodi PRIMA DI+infinitiv i, naravno, subjekat je isti:

Prima di andare a scuola, mangio sempre. Pre nego što odem u školu, uvek jedem.

Basilica di Santa Maria della Salute and Canale Grande in Venice, Italy
Colosseum in Rome, Italy

Komparativne rečenice uvedene su sa di quanto + konjunktiv.

Le cose sono andate meglio di quanto aspettassimo. Stvari su se odvijale bolje nego što smo očekivali.

Luigi è più bravo di quanto pensassi. Luiđi je bolji nego što misliš.

Uzročne rečenice zahtevaju konjunktiv u slučaju da pokazuju lažni uzrok odnosno kada su uvedene sa NON PERCHÈ…+ KONJUNKTIV:

– Studio l’italiano non perchè mi piaccia la letteratura italiana, ma perchè voglio cantare le canzoni italiane. Učim italijanski jezik ne zato što mi se dopada italijanska književnost, već zato što želim da pevam italijanske pesme.

Podsećamo vas na izreku Koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš! Istina je. Nov jezik otvara vam vrata drugačijeg pogleda na život. Pogleda koji bi vam mogao uliti hrabrost onda kada je možda nemate, ili samopouzdanje, odvažnost, entuzijazam, otvoren pogled na novine, širu svest…. Ono što je u jednom društvu normalno i uobičajeno u drugom je možda tabu. Svakako, učeći jezik učimo i o kulturi, civilizaciji, načinu razmišljanja stanovnika te zemlje. U našem slučaju predivne Italije.

Podsećamo: potrebne su vam reči da biste komunicirali

Kada je u pitanju učenje novog jezika, lepo je znati gramatička pravila, i korisno, ali su vam potrebne i reči da biste komunicirali. Nemojte oklevati da naučite nov jezik samo zato što vam se možda ideja o učenju potpuno novog skupa reči čini preteškom. To nije istina! U našim prethodnim člancima delili smo sa vama vokabular https://translationoffice.rs/ucimo-italijanski-jezik-uz-muziku/, https://translationoffice.rs/bogatstvo-jezika/ i predloge o tome kako učiti italijanski jezik. Još ćemo govoriti o tome i davati vam savete u narednim člancima. Kroz rad sa učenicima, posebno sa ljudima kojima je prvi suret sa italijanskim jezikom, uvideli smo da je mnogima potrebna podrška i da ne znaju kako najbolje da uče.

Ovde ću iskorisiti priliku da vas uputim na sjajan you tube kanal gde imate pristup zajednici učenika italijanskog jezika, razmeni iskustava i mnoštvu korisnih saveta: https://www.youtube.com/watch?v=Y-wjUh522Uw&ab_channel=Imparal%27ItalianoconItalianoAutomatico.

Ne propustite priliku da ih zapratite!

Podsećamo vas da smo dostupni za sva vaša pitanja. Možete nas kontaktirati na https://translationoffice.rs/kontakt/.

Radovaće nas da vas podržimo na vašem putu ka uspehu! ❤

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

it_ITItalian